Encrypt Symmetry TPIT

Mã hóa được tạo bởi Thành Phát IT do nhu cầu cá nhân vì thế khi sử dụng các bạn nên cân nhắc trước, vì nó không an toàn !
String: Hash:

-----------------------------------------------------------
Hash: String: